Uw browser is verouderd en mogelijk niet compatibel met deze site.
We raden het gebruik van Internet Explorer 9+ , Firefox of Google Chrome.

Voortaan vooraf inzicht in emissiewaarde bij opstellen rantsoenadvies

Vanaf nu is het, als eerste in Nederland, mogelijk een rantsoen te berekenen met CO2-emissies. Deze CO2-module is vanaf nu beschikbaar in onze rantsoenberekeningssoftware VoerExpert. Dianne Stevens, VoerExpert consultant bij Rovecom, legt het uit.
20210719_dianne_news_detail

Terugdringen CO2 emissies

In het klimaatakkoord van Parijs zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen – met CO2 (koolstofdioxide) als belangrijkste broeikasgas – drastisch te verminderen met het doel de opwarming van de aarde wereldwijd gemiddeld tot ruim beneden de 2 graden te beperken. Een van de afspraken is dat er in 2030 sprake is van de helft minder CO2-uitstoot vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen zelfs met 95% verminderd zijn.

Sinds 2020 is het klimaatakkoord in werking getreden. Om de uitstoot met zulke percentages te verminderen, is er werk aan de winkel voor iedereen in elke sector, overal ter wereld.  

Zuivelsector

Ook bij de productie van melk komen broeikasgassen vrij. De voornaamste gassen waar een melkveehouder rekening mee moet houden zijn methaan, lachgas en koolstofdioxide. Zo wordt bij het verbranden van diesel of andere brandstoffen die nodig zijn voor machines en voertuigen CO2 uitgestoten. Terwijl tijdens het verteringsproces van een koe voornamelijk methaan uitgestoten wordt. “De methaanuitstoot is met een aandeel van ongeveer 65% van de totale broeikasgasemissie op het melkveebedrijf het grootst. Hierin valt de meeste winst te behalen.”, aldus Leon Sebek, senior onderzoeker Diervoeding van Wageningen University & Research. (bron: mijnkringloopwijzer)

De KringloopWijzer

In Nederland heeft de overheid gevraagd om een betrouwbaar systeem, gebaseerd op gegevens van alle Nederlandse melkveehouders aangesloten bij de Nederlandse Zuivelorganisatie. Hiervoor is de KringloopWijzer ontwikkeld. Dit is een tool om de mineralenbenutting en de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak te monitoren. De KringloopWijzer is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties en verenigingen werkzaam in de zuivelindustrie.

Ieder kalenderjaar moet de KringloopWijzer worden ingevuld en ontvangt de melkveehouder een rapport met zijn resultaten van het voorgaande jaar. Als voeradviseur moet je weten wat de betekenis is van de informatie gepresenteerd in het jaarrapport. Aan de hand van het rapport kan de voeradviseur dan samen met de melkveehouder bekijken welke maatregelen hij kan nemen om de mineralenefficiëntie voor zijn bedrijf te verbeteren. Heel goed natuurlijk, maar met gebruik van deze tool is het voor een adviseur lastig om voortijdig bij te sturen. En juist daar bleken voeradviseurs behoefte aan te hebben.

Vooraf inzicht in emissiewaarde

ABZ Diervoeding was één van de eerste partijen die de vraag aan ons stelde. Jan Rozeboom, nutritionist bij ABZ Diervoeding, vertelt hierover: “Om als voeradviseur al vooraf beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de aanvoer van CO2 en de emissie van CO2-equivalenten, hebben wij Rovecom de vraag gesteld in hoeverre de modellen die worden gebruikt in de KringloopWijzer ook in het rantsoenberekeningsprogramma VoerExpert konden worden ingebouwd.”

In een paar maanden tijd kreeg onze servicedesk dezelfde vraag van verschillende klanten. Als consultant van VoerExpert wist Dianne Stevens dat daar wat mee gedaan moest worden. Maar wat? Daarvan had ze toen nog geen idee.

Door in gesprek te gaan met onder andere ABZ Diervoeding, De Heus Voeders, C.L.V. De Samenwerking en Victoria Mengvoeders inventariseerde ze wat hun behoefte nu echt was. Na een uitgebreide analyse, werd een planning opgesteld en zijn onze ontwikkelaars aan de slag gegaan. Dianne vertelt: “Toen begin mei de eerste versie van de module klaar was, heb ik weer contact gezocht met onze klanten. Ik heb ze gevraagd of dit was wat zij in gedachten hadden. Hun feedback hebben we verwerkt en ook de tips die ik van de WUR (Wageningen University & Research) kreeg, hebben we meegenomen. Ik ben er trots op dat we nu, na 9 maanden, de module kunnen uitrollen naar al onze klanten die voorop lopen in de begeleiding van hun melkveehouders.”

CO2-module in VoerExpert

In VoerExpert is het vanaf nu mogelijk om de CO2-emissie op basis van pensfermentatie en de aanvoerpost van CO2 te berekenen. Dianne legt uit: “Wanneer de voeradviseur een rantsoenadvies berekent, worden op basis van dat rantsoen de kengetallen uitgerekend. Klanten die gebruik wensen te maken van deze module mogen ons dat laten weten. Wij zetten de module dan voor ze aan en begeleiden ze hierbij. De module is toepasbaar voor al onze gebruikers. Ook voor onze klanten in het buitenland.”

ABZ Diervoeding gebruikt de module inmiddels en Jan is enthousiast. “Wij kunnen nu bij wijziging van rantsoenen of keuze van grondstoffen en bijproducten vooraf inzichtelijk maken welke effecten dit op de aanvoer van CO2 heeft, maar we kunnen ook het effect van de methaanemissie uit de pens hierin meerekenen. Hiermee hebben we als ABZ Diervoeding weer een extra instrument in handen om onze leden melkveehouders op dit vlak nog beter te adviseren.”

Ook Klaas Coppens van De Heus Voeders is blij met deze aanvulling in VoerExpert: “Onze klanten wilden meer grip krijgen op de CO2-uitstoot van hun melkproductie. Met deze module kunnen wij onze klanten hierin voorzien.”

Gezamenlijk doel

Door de CO2-module te gebruiken, wordt de voeradviseur zich bewuster van de emissies van de verschillende voersoorten. De voeradviseur ziet wat de invloed van een rantsoensamenstelling op pensniveau is en kan op basis daarvan de melkveehouder nog beter adviseren. Uiteindelijk zorgen zowel de voeradviseur als de melkveehouder er op deze manier voor dat de CO2-uitstoot verminderd wordt. Dianne: “Uiteraard blijven wij alles rondom dit thema op de voet volgen. Bij nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen in berekeningen bekijken wij of wij dit kunnen implementeren in VoerExpert. Ons doel blijft altijd om de voeradviseur van voldoende handvatten te voorzien, zodat hij zijn klanten goed kan adviseren.”

« Terug naar het nieuwsoverzicht
Neem contact op
NAAR BOVEN